Shopping Cart

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 • ODOVZDANIE TOVARU:

Pred uplatnením reklamácie dôkladne skontrolujte, či závada nie je spôsobená založením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu.

Stručne prekonzultujte s našim zamestnancom, či nie je možné závadu odstrániť.

Tovar pošlite poštou alebo odovzdajte osobne na adrese: MISSQ, Nám. J. Aszáda 676/1, 929 01 Dunajská Streda.

Prípadne nejasnosti prosím konzultujte:

Telefonicky:

Mobil: +421 911 447 789

E-Mailom: info@missq.shop

 • PREVZATIE TOVARU A ZÁRUKA:

Bezplatná záručná oprava porúch je poskytnutá, pokiaľ:

 • tovar je dodaný na reklamáciu vrátane príslušenstva a dokumentácie spolu s dokladom o nákupe
 • je s tovarom zaslaný podrobný popis závady
 • tovar nebol vystavený cudziemu vplyvu
 • tovar nebol používaný iným spôsobom ako podľa návodu k obsluhe a poučenia pri nákupe
 • sa nejedná o bežnú údržbu
 • závada nebola spôsobená vonkajšími vplyvmi (znečistenie)
 • výrobok nebol mechanicky poškodený

Nepotvrdený, neúplný alebo prepisovaný záručný list je neplatný.

K tovaru priložte kópiu faktúry s podrobným popisom závady a podrobný popis podmienok, pri ktorých sa závada prejavuje.

 • REKLAMÁCIA:

Dĺžka záruky pre jednotlivé výrobky je uvedená v dodacom alebo záručnom liste.

V prípade oprávnenej záručnej reklamácie bude tovar v čo najkratšom možnom termíne (bežne 10-15 dní, maximálne 30 dní) vymenený za iný, alebo nový kus rovnakého typu.

V prípade, že nie je možné vyriešiť reklamáciu výmenou sa rovnaký typ, vyhradzujeme si právo riešiť reklamáciu výmenou za iný výrobok s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude zákazníkovi tovar vrátený až po uhradení nákladov vzniknutých neoprávnenou reklamáciou.

 • STAV REKLAMÁCIE:

Vyriešenie reklamácie zákazníkom oznamujeme e-mailom na Vami uvedený e-mail pri registrácii alebo telefonicky.

 • DOPRAVA REKLAMOVANÉHO TOVARU:

Reklamačné konanie začína dňom prijatia tovaru, nie dátumom podania zásielky. Ak je tovar pred koncom záruky odporúčame zvážiť, či počas doby prepravy neuplynie záruka na reklamovaný tovar. V takom prípade je požadovanie záruky na tovar bezpredmetné. Záručná doba začína plynúť dňom prebratia tovaru zákazníkom.

Prepravu oprávneného/ vymeneného tovaru (ktorý bol dňom prebratia obchodníkom v záručnej lehote) naspäť zabezpečuje obchodník na svoje náklady.